dd7ecef5976973c53e1c2f8eeee823db

taxi

בקשתו של משה קסטל למשפט חוזר

האם חזקתה של הרשעה היא דווקא בחולשת הראיות עליהן היא נסמכת?

אתם מוזמנים לקרוא אודות בקשתו של משה קסטל למשפט חוזר. פרשה זאת מדגימה, באופן מסוים, את הרף הראייתי בו יש לעמוד בעת בקשה למשפט חוזר.

tunnel

פרשת עמוס ברנס

אתם מוזמנים לקרוא אודות מאבק בלתי שגרתי שניהל עמוס ברנס להוכחת חפותו - לאחר שהורשע לשווא.

למרות פגמים חמורים שנפלו בהליך חקירתו, ביהמ"ש סירב במספר הזדמנויות לנהל את ההליך מחדש. מאבק זה בא לסיומו בזיכויו של ברנס, שנים לאחר שחרורו ממאסר, ולאחרונה אף נטל אדם אחר אחריות למעשים שיוחסו לברנס.

22e1684c22d15c10bc3248569c7a67a0

פרשת עובדיה שלום

thief

בקשתו של עובדיה שלום למשפט חוזר

בקשתו של עובדיה שלום למשפט חוזר חושפת מקצת מהבעיות המוסדיות המונעות קיום משפטים חוזרים

בפרשה זאת התנהלות לקויה בכל הנוגע לשמירת מוצגים השפיעה רבות על תוצאת הליך הבקשה למשפט חוזר.

עיצוב סליידר ישומונים