דו"חות סנגוריה

להלן מצורפים הפרקים מתוך דוחות הסנגוריה הציבורית המפרטים אודות פעילות הסנגוריה הציבורים בנושא תיקון ומניעת הרשות שווא, וכן אודות פעילותה של מחלקת משפטים חוזים, עמה קליניקת החפות מקיימת שיתוף פעולה הדוק.
 

ראו עוד: דוחות שנתיים - הסנגוריה הציבורית