חדשות

קליניקת החפות ערכה הדגמת ירי לטובת הטיפול בעניינו של אחד הפונים

דמיינו את הסיטואציה הבאה:
אדם מורשע ברצח. הוא מורשע על 4 עדויות מפלילות בלבד, של עדים שטוענים שזיהו את פניו כשירה. עד כה נשמע סביר, לא?
ועכשיו דמיינו שהעדים האלה הם כולם משפחה אחת, משפחה שמסוכסכת עם אותו הנאשם ומוגדרת כאויבת שלו, שהם עצמם עלולים להיות חשודים פוטנציאלים בירי. נשמע אחרת, אך עדיין אפשרי?
אז אחרי שנספר לכם, שהם טענו כי זיהו אותו בזמן שהיה חושך כמעט מוחלט, בזמן שהם עמדו במרחק משמעותי ממנו אך טענו שבכל זאת הצליחו לזהות את פניו מהאור שבקע מרשף האקדח. זה כבר נשמע אחרת. נכון?

הפורום הפנימי של הקליניקה התכנס לדון באפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של פונה

בחודש האחרון התכנס הפורום הפנימי של קלינית החפות לדון באפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של פונה שלנו, אסיר אשר טען לחפותו. 
בפני הפורום הוצגו כלל הטענות הרלוונטיות. בין היתר, הוצגו תצהירים חדשים מטעם המתלוננים בתיק, אשר כיום טוענים ששיקרו במשפט שהתנהל כנגדו והעלילו כנגדו עלילת שווא. 
לאחר דיון מעמיק בתיק, הוחלט על סגירת הפנייה. 
השאלה המרכזית שעלתה הייתה: האם תצהירים אלה מהווים ראיה חדשה, במובנו של סעיף 31(א)(2) לחוק בתי המשפט, הקובע מהן העילות לקיום משפט חוזר. 

קליניקת החפות ערכה בדיקת שטח לבחינת האפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של אחד הפונים

האם אדם בודד יכול להרים גופה של אדם אחר (במשקל של 66 ק"ג) בכוחות עצמו, לעלות בסולם ולהשליכה אל תוך פתח מערבל הבטון? סטודנטים מקליניקת החפות יצאו לבדוק בשטח! 

הפעילות השוטפת של קליניקת החפות מתמקדת בבחינת האפשרות להגיש בקשות למשפט חוזר מטעם נידונים אשר מרצים עונשי מאסר ארוכים וממשיכים לזעוק לחפותם. במסגרת זו אנו מבצעים בדיקות מגוונות במטרה לבחון האם באותו מקרה אכן התגבשה עילה למשפט חוזר. בין היתר, אנו מדברים עם מומחים, בעלי מקצוע, עדים, משפטנים ועורכי דין, עורכים ניסויים, ניתוחי זירה, סיורים בשטח ועוד. 

פורום משפטים חוזרים

היום הציגו סטודנטים של הקליניקה את התיקים בטיפולם, בפני הפורום למשפטים חוזרים בנוכחות הסנגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר