מאמרים בנושא: מעמדה של הודאה

 

  • עמי קובו נאשמים בלתי-עקביים בבית המשפט מודים באשמה וטוענים לחפותם (תש"ע).
    האם נאשמים חפים מפשע מודים באשמה בבית המשפט? האם מערכת המשפט יכולה לזהות את המקרים שבהם קיים חשש שאדם חף מפשע יודה באשמה ויורשע על לא עוול בכפו? האם מופעל על נאשמים לחץ להודות באשמה, ועל ידי מי? האם נאשמים מודים באשמה מבלי שהבינו באופן מלא את ההודאה ואת משמעותה? האם יש לקבל את הודאתו של נאשם אשר מבקש להודות באשמה אך טוען לחפותו? על שאלות אלה ואחרות מנסה הספר להשיב.