משפט וקולנוע

האזרח ק'

זמן אמת: "הודאה תחת השפעה" - פרשת אלישע חייבטוב

זמן אמת - הודאה בכל מחיר


תחקיר עובדה: נטל והוכחה

המכון לרפואה משפטית

תחקיר עובדה: "על הספק"

תחקיר "המקור": רצח תאיר ראדה

צל של אמת: רוצח כביש החוף

צל של אמת: מי רצח את תאיר ראדה

תחקיר עובדה: איך חף מפשע יושב שנתיים במעצר?

תחקיר עובדה: "תרגיל המדובבים"