פניה לקליניקה

כל המבקש/ת לקבל ייצוג באמצעות הקליניקה, מתבקש/ת למלא את הטופס רצ"ב ולהחזירו למשרדי הקליניקה באמצעות המייל, הפקס' או הדואר:

פקס': 02-5882544

המרכז לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.