קליניקת החפות ערכה בדיקת שטח לבחינת האפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של אחד הפונים

האם אדם בודד יכול להרים גופה של אדם אחר (במשקל של 66 ק"ג) בכוחות עצמו, לעלות בסולם ולהשליכה אל תוך פתח מערבל הבטון? סטודנטים מקליניקת החפות יצאו לבדוק בשטח! 

הפעילות השוטפת של קליניקת החפות מתמקדת בבחינת האפשרות להגיש בקשות למשפט חוזר מטעם נידונים אשר מרצים עונשי מאסר ארוכים וממשיכים לזעוק לחפותם. במסגרת זו אנו מבצעים בדיקות מגוונות במטרה לבחון האם באותו מקרה אכן התגבשה עילה למשפט חוזר. בין היתר, אנו מדברים עם מומחים, בעלי מקצוע, עדים, משפטנים ועורכי דין, עורכים ניסויים, ניתוחי זירה, סיורים בשטח ועוד. 

ביום 2.1.19 וכחלק מטיפול בפניה שהגיעה לקליניקה, יצאו הסטודנטים למפעל בראשון לציון אשר לו עשרות משאיות מסוג מערבל בטון. מטרת הביקור הייתה לבחון את היתכנות הטענה ולפיה אדם יחיד יכול להרים אדם אחר במשקל ⅔ ממשקלו, להעלותו בסולם ולהניפו אל תוך פתח של מערבל בטון. במפעל ניתנה לסטודנטים האפשרות לעלות על מערבל בטון, לבחון את מבנה הרכב, למדוד את גודל פתח הכנסת המלט אליו הוכנסה הגופה, לחוש את הקושי הקיים בהרמת משקל רב תוך עליה בסולם לגובה ועוד. במקום פגשו הסטודנטים באנשי מקצוע ותיקים אשר החוו דעתם לגבי הסוגיה, והסיור עצמו תועד במלואו בווידאו לצורכי שימוש עתידי.