קליניקת החפות ערכה הדגמת ירי לטובת הטיפול בעניינו של אחד הפונים

דמיינו את הסיטואציה הבאה:
אדם מורשע ברצח. הוא מורשע על 4 עדויות מפלילות בלבד, של עדים שטוענים שזיהו את פניו כשירה. עד כה נשמע סביר, לא?
ועכשיו דמיינו שהעדים האלה הם כולם משפחה אחת, משפחה שמסוכסכת עם אותו הנאשם ומוגדרת כאויבת שלו, שהם עצמם עלולים להיות חשודים פוטנציאלים בירי. נשמע אחרת, אך עדיין אפשרי?
אז אחרי שנספר לכם, שהם טענו כי זיהו אותו בזמן שהיה חושך כמעט מוחלט, בזמן שהם עמדו במרחק משמעותי ממנו אך טענו שבכל זאת הצליחו לזהות את פניו מהאור שבקע מרשף האקדח. זה כבר נשמע אחרת. נכון?

קליניקת החפות יצאה לבדוק האם טענתם של העדים המפלילים אפשרית. בתאריך 21.3.9 התכנסו חברים מהסנגוריה הציבורית, מומחים, חברי הקליניקה, ועדים אובייקטיבים נוספים אשר אינם קשורים לתיק ולא יודעים עליו דבר, לניסוי ייחודי וראשון מסוגו. בניסוי, נסינו לדמות את תנאי השטח ולבחון האם ומה ניתן לראות מרשף של אקדח. 
יכולים לנחש מה היתה התוצאה? 
אף אחד לא זיהה את פני היורה. אף לא אחד. 
האם הממצאים יביאו לקבלת הבקשה למשפט חוזר של ג׳, אחרי 10 שנים שיושב בכלא?