פורום משפטים חוזרים

ינואר 15, 2017

היום הציגו סטודנטים של הקליניקה את התיקים בטיפולם, בפני הפורום למשפטים חוזרים בנוכחות הסנגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר