הפורום הפנימי של הקליניקה התכנס לדון באפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של פונה

בחודש האחרון התכנס הפורום הפנימי של קלינית החפות לדון באפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו של פונה שלנו, אסיר אשר טען לחפותו. 
בפני הפורום הוצגו כלל הטענות הרלוונטיות. בין היתר, הוצגו תצהירים חדשים מטעם המתלוננים בתיק, אשר כיום טוענים ששיקרו במשפט שהתנהל כנגדו והעלילו כנגדו עלילת שווא. 
לאחר דיון מעמיק בתיק, הוחלט על סגירת הפנייה. 
השאלה המרכזית שעלתה הייתה: האם תצהירים אלה מהווים ראיה חדשה, במובנו של סעיף 31(א)(2) לחוק בתי המשפט, הקובע מהן העילות לקיום משפט חוזר. 
בעניינו של פונה זה, דובר בתצהירים שהיו בידי ההגנה עוד בטרם ניתנה הכרעת הדין. התצהירים אף הועברו לידי התביעה ועל בסיסם, בין היתר, נערך הסדר טיעון. 
משכך, ובשל טעמים נוספים - ובעיקר רף ההוכחה הגבוה שדורש בית המשפט בבקשות מסוג זה, החליטו חברי הפורום שהקליניקה לא תגיש בקשה למשפט חוזר מטעמו של הפונה. 

עם זאת חוסר יכולתנו לסייע לפונה הומתקה, ולו במעט, בכך שהוא שוחרר מוקדם מהצפוי, ובסמוך לקבלת ההחלטה שלא להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו. זאת הודות להארכת תקופות השחרור המנהלי שאושרה לאחרונה בוןעדת הפנים של הכנסת, בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבג"צ הצפיפות בבתי הסוהר בישראל. ההחלטה נועדה לפנות מקום בבתי הסוהר, על מנת לעמוד בתנאי המחיה המינימלי לאסיר. 
שיהיה בהצלחה!!