כפתור הצגת/ הסתרת תקציר - מאגר פסיקה

פסיקה

טענות מרכזיות

מ"ח 3546/05 נימני נ' מדינת ישראל (2005)

תקציר: המבקש הורשע בשבע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,בעבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה , וכן בעבירה של משיכת שיק ללא כיסוי, במסגרת זו הוציא מהמתלונן כספים בגובה של 930,000 ₪ תוך הבטחה שהסכום יוחזר בצירוף ריבית גבוהה מזו המקובלת בשוק. כטענת הגנה טען המבקש כי מדובר בכספים שהועברו לידיו לשם השקעה בבורסה ומטבעה כרוכה השקעה כזו בסיכון. בערעור לבית המשפט המחוזי הציג המבקש קו הגנה אחר, לפיו ידע המתלונן כי הוא משקיע בשיקום החברה וכי מצבה של החברה היה ידוע למתלונן. בית המשפט דחה את שני קווי ההגנה, עקב העדר תשתית ראייתית. המבקש הגיש בקשה לרשות ערעור בטענה שהיו כשלים בייצוגו, גם היא נדחתה. בבקשה למשפט חוזר טען המבקש כי בידיו ראיות המוכיחות כי מדובר היה בכספים להשקעה בבורסה וכי נגרם לו עיוות דין באופן התנהלות החקירה.

בית המשפט דחה את הבקשה למשפט חוזר. נקבע כי אין לראיות שהגיש המבקש ערך ראייתי. אין בהן די כדי להוכיח את טענות המבקש והן וודאי לא מספיקות לקיום משפט חוזר. כך גם לא מצא בית המשפט ממש בטענות לעיוות דין שטען המבקש, והוסיף כי אף אם היו פגמים בהליך אין מדובר בעיוות דין של ממש. ביחס לכשל בייצוג סבר בית המשפט כי לא היה מקום לטענות כאלה ומצא לנכון להעיר כי היה צורך בבקשת התייחסות מעורכי הדין שקדמו לעורך הדין שעסק בבקשה.

 

עבירה: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבלת דבר במרמה, משיכת שיק ללא כיסוי.

עילה: ראיות חדשות, עיוות דין.

תוצאת ההליך: בקשה למשפט חוזר נדחתה.

 

סמסטר: 
שנה: 
2005