כפתור הצגת/ הסתרת תקציר - מאגר פסיקה

פסיקה

טענות מרכזיות

מ"ח 4191/11 אגבאריה נ' מדינת ישראל (2012)

תקציר: המבקש הורשע בשלושה אישומים, עקב מעורבותו בהתארגנות עבריינית אשר עסקה בפעילות פלילית מגוונת. שלושת האירועים בהם היה מעורב המבקש ובגינם הורשע, כללו ירי בשני בני אדם וירי לעבר בית קפה, בשליחותה של ההתארגנות. על המבקש נגזרו 11 שנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי. ערעורו של המבקש על הכרעת הדין נדחה. בבקשה למשפט חוזר צירף המבקש דיסק המכיל סרטונים בהם, לטענת המבקש, נראה עד המדינה באסל חוזר באסל מעדותו המפלילה כלפי המבקש, ומביע את חרטתו על שהביא להרשעתו בכזב. לכן לטענת המבקש יש לזכותו משניים מהאישומים. במסגרת הבקשה הסביר המבקש כי הדיסק הגיע לידיו של בא כוחו באמצעות אחיו של באסל. 

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי הטענה בדבר חוסר אמינותו של העד באסל נדונה כבר בערכאת הערעור ונדחתה, וכי הוא אינו מוצא את הגרסה החדשה בעדותו של באסל אמינה, הן משום שנראה כי דיבר בהקלטה לקהל נוסף (ולא רק התוודה על הפללתו בפני המבקש או רשויות החוק) והן משום ההאשמות שהטיח בצוות החקירה ובפרקליטים המלווים שנמצאו לא אמינות. בנוסף, הסבריו של באסל לפעולותיו המפלילות אינן מתיישבות עם יתר הפרטים בחקירה וכך גם לא גרסתו החדשה. ביחס ליתר הטענות שהעלה המבקש קבע בית המשפט כי מדובר בטענות שכבר הועלו בערעור ונדחו.

 

עבירה: חברות בהתארגנות עבריינית; נשיאת נשק; חבלה בכוונה מחמירה, ירי במקום מגורים; סחיטה בכוח; ניסיון לגרימת חבלה בכוונה מחמירה.

עילה: ראיות חדשות, עיוות דין.

תוצאת ההליך: בקשה למשפט חוזר נדחתה.

 

סמסטר: 
שנה: 
2012