כפתור הצגת/ הסתרת תקציר - מאגר פסיקה

פסיקה

טענות מרכזיות

מ"ח 6020/13 גור אריה נ' מדינת ישראל (2014)

תקצירבמהלך ריב שהתפתח בין המבקש לבין אשתו בדירת מגוריהם המשותפת ברמת-גן, תקף אותה המבקש בכך שאחז בידה ודחף אותה לעבר הרצפה. בית משפט גזר על המבקש את העונשים הבאים: מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, למשך 3 שנים, קנס בסכום של 5,000 ₪ או 5 חודשי מאסר תמורתו, וכן פיצוי למתלוננת בסכום של 5,000 ₪. המבקש ביקש לערער על פסק הדין אך הערעור נדחה לאחר שהמבקש קיבל את המלצת בית המשפט לחזור בו מהערעור. בבקשה למשפט חוזר טען המבקש כי בידיו חוות דעת  המנתקת את הקשר הסיבתי בין החבלות שנתגלו על ברכיה של האישה לבין האירוע נשוא כתב האישום. בנוסף, הציג דו"ח פעולה משטרתי ממועד מאוחר מיום האירוע במסגרתו לא ציינה האישה כי המבקש תקף אותה בעבר. בנוסף טען המבקש לעיוות דין בעקבות כשלים בייצוג, במסגרתם לא השיג בא כוחו הקודם את החומר הרפואי של האישה ועקב כך לא הגיש ראיות רלוונטיות, נמנע מלחקור את המתלוננת בכל הנוגע לפגם הגנטי שלטענתו הוביל להופעת החבורות על גופה, וכן הצביע על סירוב בא-כוחו לבקשת המדינה, כי המבקש יופנה לקבלת תסקיר מטעם שירות המבחן לעניין העונש.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי אין בחוות הדעת די כדי להצדיק קיומו של משפט חוזר שכן אין בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט. בחוות דעתה כותבת המומחית כי אין בידיה די מידע כדי לבסס אמירה חד משמעית, ובנוסף בהתייחסות למסמך רפואי אחר נראה שהמחלה שלה טען המבקש כי גרמה לסימני החבלה על האישה הופיעה מספר חודשים לפני התקרית וסימניה לא התקיימו בעת כתיבת המסמך. בית המשפט התרשם כי גם חוות דעת נוספת שניתנה בנושא אינה מובילה למסקנה חד משמעית אלא מעלה תזה נוספת בלבד, וזאת מבלי לבדוק את המתלוננת עצמה, אין בכך לפי בית המשפט די כדי לקיים משפט חוזר. ביחס לדו"ח הפעולה, קובע בית המשפט כי אין הוא מהווה ראייה משמעותית המצדיקה משפט חוזר. ביחס לעילת עיוות הדין, בית המשפט לא שוכנע כי הראיות החדשות היו מועילות להגנתו ולפיכך אי הגשתן אינו מהווה פגם דיוני המצדיק משפט חוזר. בנוסף, נראה כי טענת כשל הייצוג הועלתה כבר בשלב הערעור, ומכל מקום טענת כשל בייצוג כשלעצמה לא מובילה למסקנה כי יש לקיים משפט חוזר.

 

עבירה: תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

עילה: ראיות חדשות, עיוות דין.

תוצאת ההליך: בקשה למשפט חוזר נדחתה.

 

סמסטר: 
שנה: 
2014